CMAS**/CMAS***-kurs til våren

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ørjan Knudsen Ørjan Knudsen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CMAS**/CMAS***-kurs til våren

Hei alle,

SUB skal sette opp CMAS** eller CMAS***-kurs til våren, men vet ikke hvilket kurs som skal prioriteres. Dette kommer an på hvor mange som er kvalifisert for/interessert i hvert kurs. Hvis du er interessert, gå inn på denne siden for å si hvilket kurs som er av interesse:


Beskrivelse av kursene er her:

CMAS **:  http://www.ndf.no/index.php?menuid=51
CMAS ***: http://www.ndf.no/index.php?menuid=52

For styret,
Ørjan