Havmusdykk i privat regi i kveld

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
sekj80 sekj80
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Havmusdykk i privat regi i kveld

Hei.

Vi er noen stykker som skal dykke etter havmus i kveld. Vi møtes 19 på garasjen. Vi har ikke plass i bilene så om du vil være med er du avhengig av skyss. Dette vil være et dyp-og nattdykk i privat regi. 

Mvh

Sonja Elin kleven Jakobsen