Herdlaturen, og Sublime

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Bjarte Kileng-2 Bjarte Kileng-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Herdlaturen, og Sublime

Hei, alle turdeltagere.

Det er meldt mye vind imorgen ettermiddag. Det blir derfor utfordrende å
få opp Sublime. Vi tar istedet med gummibåter.

Vel møtt til tur!

Med vennlig hilsen turkomitèen:
- Arne Godvik, [hidden email], 970 62 312
- Bjarte Kileng, [hidden email], 909 97 348

Ask Økland Ask Økland
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sublime

Hei

Om nokon har høve til å sjå over fortøyningane til Sublime, asap, er det fint.Med vennleg helsing
Ask Økland

---- Bjarte Kileng skrev ----

Hei, alle turdeltagere.

Det er meldt mye vind imorgen ettermiddag. Det blir derfor utfordrende å
få opp Sublime. Vi tar istedet med gummibåter.

Vel møtt til tur!

Med vennlig hilsen turkomitèen:
- Arne Godvik, [hidden email], <a href="tel:970 62 312">970 62 312
- Bjarte Kileng, [hidden email], <a href="tel:909 97 348">909 97 348