Husk å fylla banken etter du har fylt nitrox

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ask Økland Ask Økland
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Husk å fylla banken etter du har fylt nitrox

Hei

 

Eg var på Garasjen i sjutida i går kveld.

Då var banken nesten full.

 

I formiddag, i dag, var banken så tom at det var vanskeleg å fylla nitrox.

 

Altså, hugs å fylla banken dersom det er lite luft på bankflaskene.

 

(Du treng ikkje venta til kompressoren er ferdig. Den stoppar automatisk når banken er full og/eller kompressoren har gått i tre timar.)

 

 

Beste helsing

 

Ask Økland