Ikke ordinære klubbdykk til helgen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ørjan Knudsen Ørjan Knudsen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ikke ordinære klubbdykk til helgen

Hei alle,

Minner om at det på grunn av SUB-turen ikke blir klubbdykk til helgen. 

Ørjan