Klubbdykket i morgon

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ask Økland Ask Økland
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Klubbdykket i morgon

Hei

 

Sonja er garasjevakt i morgon.

Eg og Øyvind stiller som båtførarar.

Det blir såleis dykking med Sublime.

Dykkinga er planlagt til ein av straumane i Øygarden.

Truleg til Svelgen eller Rongesundet.

Det er såleis krav om erfaring. CMAS***/Padi adv.

 

Djupna i Svelgen er 30-32 m.

 

Det er ein store føremon med nitrox.

 

UV-scootrar er òg velkomne.

 

Vonleg har einkvan skifta til vinterdekk på Subus. Om ikkje får me nytta private bilar.

 

Velkommen!

 

Ask