Lørdagsdykk 17. November?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Tom Egeland Tom Egeland
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lørdagsdykk 17. November?

Hei! Kanskje litt sent å spørre, men er det dykking i morgen? Er det alltid dykk, selv om det ikke blir sendt ut info her?


Vennlig hilsen
Tom
Anders Schouw-2 Anders Schouw-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lørdagsdykk 17. November?

Det er vanlig lørdagsdykk i morgen, og jeg er dykkeleder.

Så sant det ikke er spesifikt avlyst, så er det klubbdykk.


Anders

17. november 2017 kl. 20:45 skrev Tom Egeland <[hidden email]>:
Hei! Kanskje litt sent å spørre, men er det dykking i morgen? Er det alltid dykk, selv om det ikke blir sendt ut info her?


Vennlig hilsen
Tom--


'*.¸¸.*'*.¸¸.*'*.¸¸.*'*.¸¸.*'*.¸¸.*'*.¸¸.*'*.¸¸.><((((º>
'*.¸¸.*'*.¸¸.*'*.¸¸.*'*.¸¸.*'*.¸¸.*'*.¸¸.><((((º>