Lørdagsdykket 11.11.17

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
sekj80 sekj80
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lørdagsdykket 11.11.17

Hei alle sammen.

Jeg er garasjevakt på lørdag og har veldig lyst å dra til Kjelsstraumen for å dykke. Slik som værmeldingen ser ut nå ser det ut til å bli helt greit novembervær.  

Dette forutsetter at vi blir noen stykker, b.la for å bære utstyr og kjøre båt og bil med henger. I Kjelsstraumen er det også plasser å dykke for de som er mindre erfaren. 

Oppmøte klokken 10.00 for de som skal låne utstyr. 10.30 for de andre. Avreise 11.00.

Husk varme klær og mat og drikke. 

Vel møtt!

Mvh Sonja