La utstyr ligga i Sublime

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ask Økland Ask Økland
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

La utstyr ligga i Sublime

Hei

 

Eit par gangar har folk fjerna utstyr frå Sublime.

Truleg fordi dei meiner at utstyret tek for mykje plass, eller at utstyret ikkje er naudsynt.

Dette gjeld både anker, og stige.

Utstyr skal ikkje fjernast frå båten, utan at det er avklart med båtansvarlege. Dvs. meg eller Øyvind.

Dette gjeld òg medlemmar av styret.

 

No har me kjøpt ein ny båtshake. Den skal ligga i båten. Dette sjølv om enkelte kanskje vil meina at den er i vegen av og til.

 

 

Mvh.

 

Ask og Øyvind

Båtansvarlege for Sublime