Pinnekjøtt tur 8-10 Desember 2017

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Arne Godvik-2 Arne Godvik-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pinnekjøtt tur 8-10 Desember 2017

Pinnekjøtt tur 2017!

Kjære SUBBere.

Turkomiteen planlegger tur 8-10 Desember 2017. Turen går denne gang til Herdla helt nord på Askøy.

Vi starter påmeldingen umiddelbart. For å sikre deg plass bør du melde deg på tidlig. Vi har leid en hytte, men utleier har fremdeles flere som er ledig.

Hver hytte har plass til ca. 10 personer. Tildeling av seng skjer i den rekkefølgen som turkomiteen mottar depositum.

Vi regner med at turen vil koste ca. 750 kroner. Dette inkluderer:

- To overnattinger,
- Transport til og fra
- Middag lørdag kveld
- dykking fra båt
- luftfylling

Alle betaler samme pris. Det gjøres ikke fratrekk i prisen om du ordner transport, middag eller overnatting selv.

Påmelding skjer ved å betale depositum på kroner 500 til konto 1206.49.34005. 
Merk innbetalingen med navnet ditt og «SUB Tur, Desember 2017». Send også en melding til arnegodvik@gmail med følgende info:

* Ditt navn.
* Har du bil? Hvor mange passasjerer har du evt. plass til i bilen?
* Kan bilen din trekke en tilhenger?

Det kommer epost med mer informasjon når turen nærmer seg. Hvis det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt med en av oss i turkomiteen.


Med vennlig hilsen turkomiteen:
- Arne Godvik, [hidden email], 970 62 312
- Bjarte Kileng, [hidden email], 909 97 348

Arne Godvik-2 Arne Godvik-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pinnekjøtt tur 8-10 Desember 2017

Hei.

Minner på at folk blir påmeldte ved å betale inn depositum.
Flere som har meldt at de kommer, men penger må på konto ;)


Hilsen Turkomiteen

5. november 2017 kl. 12:19 skrev Arne Godvik <[hidden email]>:
Pinnekjøtt tur 2017!

Kjære SUBBere.

Turkomiteen planlegger tur 8-10 Desember 2017. Turen går denne gang til Herdla helt nord på Askøy.

Vi starter påmeldingen umiddelbart. For å sikre deg plass bør du melde deg på tidlig. Vi har leid en hytte, men utleier har fremdeles flere som er ledig.

Hver hytte har plass til ca. 10 personer. Tildeling av seng skjer i den rekkefølgen som turkomiteen mottar depositum.

Vi regner med at turen vil koste ca. 750 kroner. Dette inkluderer:

- To overnattinger,
- Transport til og fra
- Middag lørdag kveld
- dykking fra båt
- luftfylling

Alle betaler samme pris. Det gjøres ikke fratrekk i prisen om du ordner transport, middag eller overnatting selv.

Påmelding skjer ved å betale depositum på kroner 500 til konto 1206.49.34005. 
Merk innbetalingen med navnet ditt og «SUB Tur, Desember 2017». Send også en melding til arnegodvik@gmail med følgende info:

* Ditt navn.
* Har du bil? Hvor mange passasjerer har du evt. plass til i bilen?
* Kan bilen din trekke en tilhenger?

Det kommer epost med mer informasjon når turen nærmer seg. Hvis det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt med en av oss i turkomiteen.


Med vennlig hilsen turkomiteen:
- Arne Godvik, [hidden email], <a href="tel:970%2062%20312" value="+4797062312" target="_blank">970 62 312
- Bjarte Kileng, [hidden email], <a href="tel:909%2097%20348" value="+4790997348" target="_blank">909 97 348
--
Med Vennlig Hilsen

Arne Lode Godvik