Re: Sammendrag av subnett, Vol 125, Utgave 8

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Lena Haga Simonsen Lena Haga Simonsen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sammendrag av subnett, Vol 125, Utgave 8

Hei, lurer på om søndagsdykket er avansert eller om vi cmas* kan komme? :)

-Lena

16. nov. 2017 12:00 skrev <[hidden email]>:
Dagens emner:

   1. Subpub 1. desember? (Sonja Jakobsen)
   2. Sublime tilbake i drift. (Ask Økland)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Thu, 16 Nov 2017 07:02:58 +0100
From: Sonja Jakobsen <[hidden email]>
Subject: [subnett] Subpub 1. desember?
To: subnett <[hidden email]>

Hei.
Er det interesse for subpub fredag 1. desember?:)

Mvh

Sonja Elin kleven Jakobsen
-------------- neste del --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ikke tilgjengelig
Type: text/html
Size: 243 bytes
Desc: ikke tilgjengelig
URL: <https://mailman.uib.no/private/subnett/attachments/20171116/15ff7718/attachment.txt>

------------------------------

Message: 2
Date: Thu, 16 Nov 2017 07:13:36 +0100
From: Ask Økland <[hidden email]>
Subject: [subnett] Sublime tilbake i drift.
To: "'subnett'" <[hidden email]>

HeiSublime er tilbake i drift, og lengtar etter å bli brukt?Det er fint om einkvan kan inspisera fortøyningane under vatn.

Det kan gjerne gjerast i samband med ein dykketur/ eit klubbdykk.

Dette er dugnad, og klubbdykket er gratis for dei som inspiserar fortøyninane grundig.Om einkvan vil bli sjekka ut som båtførar, kan vedkomande kontakta meg eller Øyvind H.

Mvh.

AskAsk Økland-------------- neste del --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ikke tilgjengelig
Type: text/html
Size: 2946 bytes
Desc: ikke tilgjengelig
URL: <https://mailman.uib.no/private/subnett/attachments/20171116/761ad0b3/attachment.txt>

----------------------------------------------------------------------
Send meldinger som skal distribueres til subnett til:
        [hidden email]

For å melde deg av eller på listen via World Wide Web, gå inn på:
        https://mailman.uib.no/listinfo/subnett
eller send en epost til
        [hidden email]
med ordet 'help' i emnefeltet eller som innhold.

Du kan nå ansvarlig(e) person(er) for listen på
        [hidden email]

Når du svarer på epost til listen, vennligst endre emnefeltet slik at
det er litt mer beskrivende enn bare "Re: Innhold av subnett
sammendrag..."


[ Telefonnummre, epostadresser og datoer finner du paa https://sub.uib.no/kontakt-sub/ ]
[ Sjekk websidene FOER du sender spoersmaal på subnett. ]


_______________________________________________
[ Forlate subnett? Besøk http://mailman.uib.no/listinfo/subnett ]
Slutt på Sammendrag av subnett, Vol 125, Utgave 8
*************************************************
sekj80 sekj80
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sammendrag av subnett, Vol 125, Utgave 8

Hei,
Søndagsdykkene er for avanserte dykkere. Dykkeleder bestemmer om man kan dra en plass hvor alle kan dykke. På søndag tenker vi å dykke med sublime i strøm, og det vil derfor være et dykk for avanserte. Lørdagsdykkene er for alle:)

Med vennlig hilsen
 
Sonja Elin

17. november 2017 kl. 10:28 skrev Lena Haga Simonsen <[hidden email]>:
Hei, lurer på om søndagsdykket er avansert eller om vi cmas* kan komme? :)

-Lena

16. nov. 2017 12:00 skrev <[hidden email]>:
Dagens emner:

   1. Subpub 1. desember? (Sonja Jakobsen)
   2. Sublime tilbake i drift. (Ask Økland)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Thu, 16 Nov 2017 07:02:58 +0100
From: Sonja Jakobsen <[hidden email]>
Subject: [subnett] Subpub 1. desember?
To: subnett <[hidden email]>

Hei.
Er det interesse for subpub fredag 1. desember?:)

Mvh

Sonja Elin kleven Jakobsen
-------------- neste del --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ikke tilgjengelig
Type: text/html
Size: 243 bytes
Desc: ikke tilgjengelig
URL: <https://mailman.uib.no/private/subnett/attachments/20171116/15ff7718/attachment.txt>

------------------------------

Message: 2
Date: Thu, 16 Nov 2017 07:13:36 +0100
From: Ask Økland <[hidden email]>
Subject: [subnett] Sublime tilbake i drift.
To: "'subnett'" <[hidden email]>

HeiSublime er tilbake i drift, og lengtar etter å bli brukt?Det er fint om einkvan kan inspisera fortøyningane under vatn.

Det kan gjerne gjerast i samband med ein dykketur/ eit klubbdykk.

Dette er dugnad, og klubbdykket er gratis for dei som inspiserar fortøyninane grundig.Om einkvan vil bli sjekka ut som båtførar, kan vedkomande kontakta meg eller Øyvind H.

Mvh.

AskAsk Økland-------------- neste del --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ikke tilgjengelig
Type: text/html
Size: 2946 bytes
Desc: ikke tilgjengelig
URL: <https://mailman.uib.no/private/subnett/attachments/20171116/761ad0b3/attachment.txt>

----------------------------------------------------------------------
Send meldinger som skal distribueres til subnett til:
        [hidden email]

For å melde deg av eller på listen via World Wide Web, gå inn på:
        https://mailman.uib.no/listinfo/subnett
eller send en epost til
        [hidden email]
med ordet 'help' i emnefeltet eller som innhold.

Du kan nå ansvarlig(e) person(er) for listen på
        [hidden email]

Når du svarer på epost til listen, vennligst endre emnefeltet slik at
det er litt mer beskrivende enn bare "Re: Innhold av subnett
sammendrag..."


[ Telefonnummre, epostadresser og datoer finner du paa https://sub.uib.no/kontakt-sub/ ]
[ Sjekk websidene FOER du sender spoersmaal på subnett. ]


_______________________________________________
[ Forlate subnett? Besøk http://mailman.uib.no/listinfo/subnett ]
Slutt på Sammendrag av subnett, Vol 125, Utgave 8
*************************************************