Søndagsdykket

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Øyvind Haugseth Øyvind Haugseth
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Søndagsdykket


> Det sies at det mangler garasjevakt i morgen. I så fall arrangerer jeg dykket. Da kjører vi et strømdykk i Øygarden med Sublime.
>
> I utgangspunktet bør du være komfortabel med å dykke i strøm til 30 m. Hvis ikke må du finne deg en buddy selv og så finnes det masse enklere dykkeplasser i nærheten.
>
> Vel møtt!
>
> Øyvind
> 48197220
>
> Sendt fra min iPad