SUBpub på fredag!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jenny Neuhaus Jenny Neuhaus
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SUBpub på fredag!

Hei kjære SUBere!
 
Jeg minner på at det er SUBpub på fredag, 01.12. Vi møtes på Kvarteret og bestemmer oss så om vi skal sitte der eller en annen plass. Oppmøte er som alltid kl 1962 (dvs. 20:02). Gi gjerne en tilbakemelding på om du kommer!
 
 
Vel møtt :)
 
Jenny