Sikkerhetsregler for SUB

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Marius Sandvik Helland Marius Sandvik Helland
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sikkerhetsregler for SUB

Hei alle sammen,

Som dykkere i SUB er det viktig at sikkerheten er i forsetet, og vil derfor minne om noen regler og rutiner som skal følges:

- Det skal være lav terskel for å ringe nødetater ved savnet dykkepar/dykkere som ikke blir funnet innen avtalt tid, samt lav terskel for å ringe dykkelege ved mistanke om dykkersyke. I utgangspunktet er det dykkeleder som er ansvarlig for disse oppgavene, men alle kan være med å bidra slik at vi kan minimere risiko for skader ved klubbdykk. Det er bedre å ringe en gang for mye, enn en gang for lite, samt ringe for raskt enn for sent.

- Hvis en dykker utenfor synsvidde for dykkeleder, skal de så fremt det er mulig følges av båt under hele dykket. Ved strømdykk skal båten være ute etter at siste dykkepar er kjørt ut i påvente av at dykkere kommer opp igjen. Dette er svært viktig, da dykkere med problemer ellers kan bli liggende i overflaten, uten hjelp, over lengre tid.

- Det er også viktig å påse at alle dykkepar har med seg overflatebøye (og kan bruke den) ved strømdykk, og når dykkeleder ellers bedømmer det som nødvendig.

- Kan også minne om Norsk Luftambulanse sin Hjelp113-GPS app. Anbefaler alle å laste ned denne, da den kan spare kritisk tid i forbindelse med skade/ulykke. Kan lastes ned fra Google play: Android - Hjelp113-GPS og AppStore: iPhone - Hjelp113-GPS.

- Sikkerhetsreglene som gjelder for klubbdykk i regi av SUB ligger her: Sikkerhetsregler SUB

Hvis du lurer på noe i forbindelse med sikkerhet på klubbdykk er det bare å ta forbindelse med meg.

Mvh

Marius Helland
Sikkerhetsleder SUB
Bjørnstein Tobiassen Bjørnstein Tobiassen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sikkerhetsregler for SUB

Hei


Jeg har to forbedringsforslag til klubbdykking i SUB; et generelt og et for strømdykk spesielt.


Strømdykk:

Båten må alltid følge dykkerne under strømdykk! Båten kan ikke kjøre frem og tilbake og hente nye dykkere når det allerede er dykkere i strømmen, for da mister man fort kontroll med disse dykkerne. En ulykke kan skje når som helst iløpet av dykket, ikke bare på slutten. I tillegg kan dykkerne føres lenger avgårde enn det båtfører tror. I praksis betyr dette at zodiacen ikke er egnet til strømdykk siden den er for liten. Kun sublime bør brukes til strømdykk.


Generelt:

Det bør utarbeides beredskapsplaner for hvert eneste dykkested som SUB bruker. Disse kan oppbevares i en perm i garasjen. En slik beredskapsplan må inneholde navn på dykkestedet og GPS- og UTM-posisjoner, i tillegg til steg-for-steg informasjon om handlingsmåte. Aktuell beredskapsplan for dagens dykkested tas med av dykkeleder. Slik blir det mye lettere for dykkeleder å forklare AMK-operatøren hvor man befinner seg, siden ikke alle AMK-operatører kjenner til lokale stedsnavn.


Her er en print screen av deler av en beredskapsplan som jeg bruker på mine kurssteder:Mvh
Bjørnstein Tobiassen
www.divetobiassen.no
From: [hidden email] <[hidden email]> on behalf of Marius Sandvik Helland <[hidden email]>
Sent: Monday, February 12, 2018 2:22 PM
To: subnett
Subject: [subnett] Sikkerhetsregler for SUB
 
Hei alle sammen,

Som dykkere i SUB er det viktig at sikkerheten er i forsetet, og vil derfor minne om noen regler og rutiner som skal følges:

- Det skal være lav terskel for å ringe nødetater ved savnet dykkepar/dykkere som ikke blir funnet innen avtalt tid, samt lav terskel for å ringe dykkelege ved mistanke om dykkersyke. I utgangspunktet er det dykkeleder som er ansvarlig for disse oppgavene, men alle kan være med å bidra slik at vi kan minimere risiko for skader ved klubbdykk. Det er bedre å ringe en gang for mye, enn en gang for lite, samt ringe for raskt enn for sent.

- Hvis en dykker utenfor synsvidde for dykkeleder, skal de så fremt det er mulig følges av båt under hele dykket. Ved strømdykk skal båten være ute etter at siste dykkepar er kjørt ut i påvente av at dykkere kommer opp igjen. Dette er svært viktig, da dykkere med problemer ellers kan bli liggende i overflaten, uten hjelp, over lengre tid.

- Det er også viktig å påse at alle dykkepar har med seg overflatebøye (og kan bruke den) ved strømdykk, og når dykkeleder ellers bedømmer det som nødvendig.

- Kan også minne om Norsk Luftambulanse sin Hjelp113-GPS app. Anbefaler alle å laste ned denne, da den kan spare kritisk tid i forbindelse med skade/ulykke. Kan lastes ned fra Google play: Android - Hjelp113-GPS og AppStore: iPhone - Hjelp113-GPS.

- Sikkerhetsreglene som gjelder for klubbdykk i regi av SUB ligger her: Sikkerhetsregler SUB

Hvis du lurer på noe i forbindelse med sikkerhet på klubbdykk er det bare å ta forbindelse med meg.

Mvh

Marius Helland
Sikkerhetsleder SUB
Ask Økland Ask Økland
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sikkerhetsregler for SUB

In reply to this post by Marius Sandvik Helland

Hei

 

Forslaget, til Bjørnstein, er urealistisk, og vil setja ein effektiv stoppar for mange av SUB sine klubbdykk, og mange vil nok foretrekka å dykka privat.

Då er neppe mykje vunne.

 

Sjølv føretrekk eg å dykka utan ein båt over hovudet under dykka.

 

Det er mange ulike dykketabellar, «Norsk Standard», PADI, US Navy etc?

Kva tabell er sikrast?

Det er «Mor sin tabell» Ikkje dykk i det heile tatt! 😊

 

Ask

 

 

 

Fra: [hidden email] [mailto:[hidden email]] På vegne av Bjørnstein Tobiassen
Sendt: mandag 12. februar 2018 15.04
Til: Marius Sandvik Helland <[hidden email]>; subnett <[hidden email]>
Emne: Re: [subnett] Sikkerhetsregler for SUB

 

Hei

 

Jeg har to forbedringsforslag til klubbdykking i SUB; et generelt og et for strømdykk spesielt.

 

Strømdykk:

Båten må alltid følge dykkerne under strømdykk! Båten kan ikke kjøre frem og tilbake og hente nye dykkere når det allerede er dykkere i strømmen, for da mister man fort kontroll med disse dykkerne. En ulykke kan skje når som helst iløpet av dykket, ikke bare på slutten. I tillegg kan dykkerne føres lenger avgårde enn det båtfører tror. I praksis betyr dette at zodiacen ikke er egnet til strømdykk siden den er for liten. Kun sublime bør brukes til strømdykk.

 

Generelt:

Det bør utarbeides beredskapsplaner for hvert eneste dykkested som SUB bruker. Disse kan oppbevares i en perm i garasjen. En slik beredskapsplan må inneholde navn på dykkestedet og GPS- og UTM-posisjoner, i tillegg til steg-for-steg informasjon om handlingsmåte. Aktuell beredskapsplan for dagens dykkested tas med av dykkeleder. Slik blir det mye lettere for dykkeleder å forklare AMK-operatøren hvor man befinner seg, siden ikke alle AMK-operatører kjenner til lokale stedsnavn.

 

Her er en print screen av deler av en beredskapsplan som jeg bruker på mine kurssteder:

 

 

Mvh

Bjørnstein Tobiassen
www.divetobiassen.no

 


From: [hidden email] <[hidden email]> on behalf of Marius Sandvik Helland <[hidden email]>
Sent: Monday, February 12, 2018 2:22 PM
To: subnett
Subject: [subnett] Sikkerhetsregler for SUB

 

Hei alle sammen,

Som dykkere i SUB er det viktig at sikkerheten er i forsetet, og vil derfor minne om noen regler og rutiner som skal følges:

- Det skal være lav terskel for å ringe nødetater ved savnet dykkepar/dykkere som ikke blir funnet innen avtalt tid, samt lav terskel for å ringe dykkelege ved mistanke om dykkersyke. I utgangspunktet er det dykkeleder som er ansvarlig for disse oppgavene, men alle kan være med å bidra slik at vi kan minimere risiko for skader ved klubbdykk. Det er bedre å ringe en gang for mye, enn en gang for lite, samt ringe for raskt enn for sent.

 

- Hvis en dykker utenfor synsvidde for dykkeleder, skal de så fremt det er mulig følges av båt under hele dykket. Ved strømdykk skal båten være ute etter at siste dykkepar er kjørt ut i påvente av at dykkere kommer opp igjen. Dette er svært viktig, da dykkere med problemer ellers kan bli liggende i overflaten, uten hjelp, over lengre tid.

- Det er også viktig å påse at alle dykkepar har med seg overflatebøye (og kan bruke den) ved strømdykk, og når dykkeleder ellers bedømmer det som nødvendig.

- Kan også minne om Norsk Luftambulanse sin Hjelp113-GPS app. Anbefaler alle å laste ned denne, da den kan spare kritisk tid i forbindelse med skade/ulykke. Kan lastes ned fra Google play: Android - Hjelp113-GPS og AppStore: iPhone - Hjelp113-GPS.

 

- Sikkerhetsreglene som gjelder for klubbdykk i regi av SUB ligger her: Sikkerhetsregler SUB

Hvis du lurer på noe i forbindelse med sikkerhet på klubbdykk er det bare å ta forbindelse med meg.

Mvh

Marius Helland

Sikkerhetsleder SUB

Bernt Hustad Hembre Bernt Hustad Hembre
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sikkerhetsregler for SUB

In reply to this post by Marius Sandvik Helland

Hei!

Forslaget starter i allefall en debatt, det er jo alltid en god ting i
sikkerhetsarbeid. Debatt øker bevistheten og tvinger oss til å tenke gjennom
og ta stilling til hva hver enkelt av oss mener om de forskjellige
tiltakene. Og frisker derved opp vår minne på sikkerhetsting.


Jeg vil kommentere uttalelsen om at "En ulykke kan skje når som helst iløpet av
dykket". Ja, det er jeg enig i. Men konsekvensen av en ulykke er sannsynligvis
vesentlig mer alvorlig på slutten av dykket sammenlignet med starten på det
samme dykket. F.eks er det større sjanse for trykkfallsyke på slutten av et
dykk enn på starten. Det samme gjelder nedkjøling og dykkerparets evne til å
kunne være til hjelp for hverandre. Så jeg mener risikoen for en alvorlig
ulykke øker med lengden på dykket. Dermed er det etter min mening en akseptabel
risiko å bruke dykkebåtene slik vi gjør i dag.


Dykkeplan for hver enkelt plass: Jeg tviler sterkt på at mer dokumentasjon som
må holdes oppdatert og som man må bla frem og tilbake i vil utgjøre noe
positivt for sikkerheten. Om Dykkelederen (og alle andre) følger de prosedyrene
som klubben har allerede i dag så ser jeg ikke at man sparer noe særlig på å
legge til et sett med ferdige dykkeplaner. Disse ferdige planene kan fort føre
til at folk ikke tenker selvstendig og tar hensyn til spesielle forhold som
gjelder denne dagen. F.eks. at en stor båt blokkerer en del av dykkeområdet.
Eller lignende. Man må jo ta en vurdering av dykkestedet hver eneste gang, og
legge en plan som tar hensyn til dagens forhold mhp. vær, vind, logistikk osv.

Mer papir og mer prosedyrer er ikke det samme som mer sikkerhet! Tvert i mot!


Mvh
Bernt

On Mon, 12 Feb 2018, Ask Økland wrote:

> Hei
> Forslaget, til Bjørnstein, er urealistisk, og vil setja ein effektiv stoppar
> for mange av SUB sine klubbdykk, og mange vil nok foretrekka å dykka privat.
>
> Då er neppe mykje vunne.
>
>  
>
> Sjølv føretrekk eg å dykka utan ein båt over hovudet under dykka.
>
>  
>
> Det er mange ulike dykketabellar, «Norsk Standard», PADI, US Navy etc?
>
> Kva tabell er sikrast?
>
> Det er «Mor sin tabell» Ikkje dykk i det heile tatt! ?
>
>  
>
> Ask
>
>  
>
>  
>
>  
>
> Fra: [hidden email] [mailto:[hidden email]] På vegne av
> Bjørnstein Tobiassen
> Sendt: mandag 12. februar 2018 15.04
> Til: Marius Sandvik Helland <[hidden email]>; subnett
> <[hidden email]>
> Emne: Re: [subnett] Sikkerhetsregler for SUB
>
>  
>
> Hei
>
>  
>
> Jeg har to forbedringsforslag til klubbdykking i SUB; et generelt og et for
> strømdykk spesielt.
>
>  
>
> Strømdykk:
>
> Båten må alltid følge dykkerne under strømdykk! Båten kan ikke kjøre frem og
> tilbake og hente nye dykkere når det allerede er dykkere i strømmen, for da
> mister man fort kontroll med disse dykkerne. En ulykke kan skje når som
> helst iløpet av dykket, ikke bare på slutten. I tillegg kan dykkerne føres
> lenger avgårde enn det båtfører tror. I praksis betyr dette at zodiacen ikke
> er egnet til strømdykk siden den er for liten. Kun sublime bør brukes til
> strømdykk.
>
>  
>
> Generelt:
>
> Det bør utarbeides beredskapsplaner for hvert eneste dykkested som SUB
> bruker. Disse kan oppbevares i en perm i garasjen. En slik beredskapsplan må
> inneholde navn på dykkestedet og GPS- og UTM-posisjoner, i tillegg til
> steg-for-steg informasjon om handlingsmåte. Aktuell beredskapsplan for
> dagens dykkested tas med av dykkeleder. Slik blir det mye lettere for
> dykkeleder å forklare AMK-operatøren hvor man befinner seg, siden ikke alle
> AMK-operatører kjenner til lokale stedsnavn.
>
>  
>
> Her er en print screen av deler av en beredskapsplan som jeg bruker på mine
> kurssteder:
>
>  
>
> [IMAGE]
>
>  
>
> Mvh
>
> Bjørnstein Tobiassen
> www.divetobiassen.no
>
>  
>
>
>  __________________________________________________________________________
>
>
> From: [hidden email] <[hidden email]> on behalf of Marius
> Sandvik Helland <[hidden email]>
> Sent: Monday, February 12, 2018 2:22 PM
> To: subnett
> Subject: [subnett] Sikkerhetsregler for SUB
>
>  
>
> Hei alle sammen,
>
> Som dykkere i SUB er det viktig at sikkerheten er i forsetet, og vil derfor
> minne om noen regler og rutiner som skal følges:
>
> - Det skal være lav terskel for å ringe nødetater ved savnet
> dykkepar/dykkere som ikke blir funnet innen avtalt tid, samt lav terskel for
> å ringe dykkelege ved mistanke om dykkersyke. I utgangspunktet er det
> dykkeleder som er ansvarlig for disse oppgavene, men alle kan være med å
> bidra slik at vi kan minimere risiko for skader ved klubbdykk. Det er bedre
> å ringe en gang for mye, enn en gang for lite, samt ringe for raskt enn for
> sent.
>
>  
>
> - Hvis en dykker utenfor synsvidde for dykkeleder, skal de så fremt det er
> mulig følges av båt under hele dykket. Ved strømdykk skal båten være ute
> etter at siste dykkepar er kjørt ut i påvente av at dykkere kommer opp
> igjen. Dette er svært viktig, da dykkere med problemer ellers kan bli
> liggende i overflaten, uten hjelp, over lengre tid.
>
> - Det er også viktig å påse at alle dykkepar har med seg overflatebøye (og
> kan bruke den) ved strømdykk, og når dykkeleder ellers bedømmer det som
> nødvendig.
>
> - Kan også minne om Norsk Luftambulanse sin Hjelp113-GPS app. Anbefaler alle
> å laste ned denne, da den kan spare kritisk tid i forbindelse med
> skade/ulykke. Kan lastes ned fra Google play: Android - Hjelp113-GPS og
> AppStore: iPhone - Hjelp113-GPS.
>
>  
>
> - Sikkerhetsreglene som gjelder for klubbdykk i regi av SUB ligger her:
> Sikkerhetsregler SUB
>
> Hvis du lurer på noe i forbindelse med sikkerhet på klubbdykk er det bare å
> ta forbindelse med meg.
>
> Mvh
>
> Marius Helland
>
> Sikkerhetsleder SUB
>
>
>
Bernie
Bjørnstein Tobiassen Bjørnstein Tobiassen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sikkerhetsregler for SUB

Det er viktig at folk engasjerer seg i sikkerhets- og beredskapsarbeidet fremover, for det trenger denne klubben. Det er alltid bra med slikt engasjement.


For tre lørdager siden var det for eksempel storutrykning til gamle Ronge fergekai under et klubbdykk. Brannvesenet kom med blålys på kaien og redningsdykkere var på vei i helikopter fra Bergen. Hvorfor har ikke styret informert resten av klubben om dette? Det er viktig å lære av egne feil, det var nemlig tabbe på tabbe på tabbe som førte til at den personen som tilslutt hadde endt opp med dykkelederansvaret, måtte ringe 113! Dette til tross for at flere av de aller mest erfarne dykkerne i klubben deltok på dette klubbdykket. Jeg vil gjerne oppfordre styret til å informere hele klubben om hva som skjedde slik at alle kan lære av dette, både for å lære av feilene og for å unngå ytterligere spekulasjoner.


Det er viktig at grundige beredskapsplaner og sjekklister/prosedyrer kommer på plass, og ikke mist at disse blir fulgt. De aller fleste ulykker skyldes nemlig menneskelige feil. Dette gjelder alle ulykker, ikke bare dykkerulykker. Når man f.eks. gransker arbeidsulykker så finner man etter de aller fleste ulykker ut at det er en eller annen kødd som har "brukt hodet og tenkt selv" som er skyld i ulykken. Slik er det med dykkerulykker også. Det er svært sjeldent at en dykkerulykke skyldes noe annet enn menneskelig feil. Dessuten blir de aller fleste av oss stresset når man står midt oppe i en ulykke, og når man er stresset så glemmer man fort de mest elementære ting. Beredskapsplaner og sjekklister hjelper oss å huske.


Et annet organisatorisk sykdomstegn i denne klubben er at det nesten ikke er noen (andre enn meg selv) som skriver seg opp på nitroxlisten etter fylling av nitrox. Her må folk skjerpe seg! Spesielt er det viktig at styremedlemmer går forran som gode eksempler. Jeg ser til stadighet styremedlemmer som fyller nitrox uten å skrive seg på denne listen. Når andre medlemmer ser dette så gir de også blaffen, og når man først har begynt med å gi blaffen i en ting, er det også lettere å gi blaffen i andre ting. Dette fører til at denne klubben er på vei i helt gal retning. Dette er nok en bakenforliggende årsak til at man mistet kontrollen på klubbdykket for tre uker siden.


Jeg foreslår også at det etableres et system for avviksrapportering der alle medlemmer kan rapportere inn opplevde avvik. Det samme med et system for rapportering av forbedringsforslag. Sammen med beredskapsplaner og sjekklister/prosedyrer, får vi da et levende sikkerhetssystem i klubben, og man vil da sannsynligvis kunne unngå fremtidige uønskede hendelser som denne for tre uker siden. Neste gang er det ikke sikkert at det er falsk alarm...


Mvh
Bjørnstein Tobiassen
www.divetobiassen.no
From: [hidden email] <[hidden email]> on behalf of Bernt Hustad Hembre <[hidden email]>
Sent: Tuesday, February 13, 2018 12:48 PM
To: 'subnett'
Subject: Re: [subnett] Sikkerhetsregler for SUB
 

Hei!

Forslaget starter i allefall en debatt, det er jo alltid en god ting i
sikkerhetsarbeid. Debatt øker bevistheten og tvinger oss til å tenke gjennom
og ta stilling til hva hver enkelt av oss mener om de forskjellige
tiltakene. Og frisker derved opp vår minne på sikkerhetsting.


Jeg vil kommentere uttalelsen om at "En ulykke kan skje når som helst iløpet av
dykket". Ja, det er jeg enig i. Men konsekvensen av en ulykke er sannsynligvis
vesentlig mer alvorlig på slutten av dykket sammenlignet med starten på det
samme dykket. F.eks er det større sjanse for trykkfallsyke på slutten av et
dykk enn på starten. Det samme gjelder nedkjøling og dykkerparets evne til å
kunne være til hjelp for hverandre. Så jeg mener risikoen for en alvorlig
ulykke øker med lengden på dykket. Dermed er det etter min mening en akseptabel
risiko å bruke dykkebåtene slik vi gjør i dag.


Dykkeplan for hver enkelt plass: Jeg tviler sterkt på at mer dokumentasjon som
må holdes oppdatert og som man må bla frem og tilbake i vil utgjøre noe
positivt for sikkerheten. Om Dykkelederen (og alle andre) følger de prosedyrene
som klubben har allerede i dag så ser jeg ikke at man sparer noe særlig på å
legge til et sett med ferdige dykkeplaner. Disse ferdige planene kan fort føre
til at folk ikke tenker selvstendig og tar hensyn til spesielle forhold som
gjelder denne dagen. F.eks. at en stor båt blokkerer en del av dykkeområdet.
Eller lignende. Man må jo ta en vurdering av dykkestedet hver eneste gang, og
legge en plan som tar hensyn til dagens forhold mhp. vær, vind, logistikk osv.

Mer papir og mer prosedyrer er ikke det samme som mer sikkerhet! Tvert i mot!


Mvh
Bernt

On Mon, 12 Feb 2018, Ask Økland wrote:

> Hei
> Forslaget, til Bjørnstein, er urealistisk, og vil setja ein effektiv stoppar
> for mange av SUB sine klubbdykk, og mange vil nok foretrekka å dykka privat.
>
> Då er neppe mykje vunne.
>
>  
>
> Sjølv føretrekk eg å dykka utan ein båt over hovudet under dykka.
>
>  
>
> Det er mange ulike dykketabellar, «Norsk Standard», PADI, US Navy etc?
>
> Kva tabell er sikrast?
>
> Det er «Mor sin tabell» Ikkje dykk i det heile tatt! ?
>
>  
>
> Ask
>
>  
>
>  
>
>  
>
> Fra: [hidden email] [[hidden email]] På vegne av
> Bjørnstein Tobiassen
> Sendt: mandag 12. februar 2018 15.04
> Til: Marius Sandvik Helland <[hidden email]>; subnett
> <[hidden email]>
> Emne: Re: [subnett] Sikkerhetsregler for SUB
>
>  
>
> Hei
>
>  
>
> Jeg har to forbedringsforslag til klubbdykking i SUB; et generelt og et for
> strømdykk spesielt.
>
>  
>
> Strømdykk:
>
> Båten må alltid følge dykkerne under strømdykk! Båten kan ikke kjøre frem og
> tilbake og hente nye dykkere når det allerede er dykkere i strømmen, for da
> mister man fort kontroll med disse dykkerne. En ulykke kan skje når som
> helst iløpet av dykket, ikke bare på slutten. I tillegg kan dykkerne føres
> lenger avgårde enn det båtfører tror. I praksis betyr dette at zodiacen ikke
> er egnet til strømdykk siden den er for liten. Kun sublime bør brukes til
> strømdykk.
>
>  
>
> Generelt:
>
> Det bør utarbeides beredskapsplaner for hvert eneste dykkested som SUB
> bruker. Disse kan oppbevares i en perm i garasjen. En slik beredskapsplan må
> inneholde navn på dykkestedet og GPS- og UTM-posisjoner, i tillegg til
> steg-for-steg informasjon om handlingsmåte. Aktuell beredskapsplan for
> dagens dykkested tas med av dykkeleder. Slik blir det mye lettere for
> dykkeleder å forklare AMK-operatøren hvor man befinner seg, siden ikke alle
> AMK-operatører kjenner til lokale stedsnavn.
>
>  
>
> Her er en print screen av deler av en beredskapsplan som jeg bruker på mine
> kurssteder:
>
>  
>
> [IMAGE]
>
>  
>
> Mvh
>
> Bjørnstein Tobiassen
> https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.divetobiassen.no&data=02%7C01%7C%7Cc4f2762f4ae64c025a3d08d572d7b61b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636541193146636722&sdata=0xdWBrY2oPhhIa5k3K5ctK6UzEtHU2lbTYDAVPWL8d8%3D&reserved=0
>
>  
>
>
>  __________________________________________________________________________
>
>
> From: [hidden email] <[hidden email]> on behalf of Marius
> Sandvik Helland <[hidden email]>
> Sent: Monday, February 12, 2018 2:22 PM
> To: subnett
> Subject: [subnett] Sikkerhetsregler for SUB
>
>  
>
> Hei alle sammen,
>
> Som dykkere i SUB er det viktig at sikkerheten er i forsetet, og vil derfor
> minne om noen regler og rutiner som skal følges:
>
> - Det skal være lav terskel for å ringe nødetater ved savnet
> dykkepar/dykkere som ikke blir funnet innen avtalt tid, samt lav terskel for
> å ringe dykkelege ved mistanke om dykkersyke. I utgangspunktet er det
> dykkeleder som er ansvarlig for disse oppgavene, men alle kan være med å
> bidra slik at vi kan minimere risiko for skader ved klubbdykk. Det er bedre
> å ringe en gang for mye, enn en gang for lite, samt ringe for raskt enn for
> sent.
>
>  
>
> - Hvis en dykker utenfor synsvidde for dykkeleder, skal de så fremt det er
> mulig følges av båt under hele dykket. Ved strømdykk skal båten være ute
> etter at siste dykkepar er kjørt ut i påvente av at dykkere kommer opp
> igjen. Dette er svært viktig, da dykkere med problemer ellers kan bli
> liggende i overflaten, uten hjelp, over lengre tid.
>
> - Det er også viktig å påse at alle dykkepar har med seg overflatebøye (og
> kan bruke den) ved strømdykk, og når dykkeleder ellers bedømmer det som
> nødvendig.
>
> - Kan også minne om Norsk Luftambulanse sin Hjelp113-GPS app. Anbefaler alle
> å laste ned denne, da den kan spare kritisk tid i forbindelse med
> skade/ulykke. Kan lastes ned fra Google play: Android - Hjelp113-GPS og
> AppStore: iPhone - Hjelp113-GPS.
>
>  
>
> - Sikkerhetsreglene som gjelder for klubbdykk i regi av SUB ligger her:
> Sikkerhetsregler SUB
>
> Hvis du lurer på noe i forbindelse med sikkerhet på klubbdykk er det bare å
> ta forbindelse med meg.
>
> Mvh
>
> Marius Helland
>
> Sikkerhetsleder SUB
>
>
>

Bernie