Sublime

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Askokl Askokl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sublime

Hei godtfolk

 

Truleg fekk de med dykk meldinga eg sendte, på Subnett, om hjelp til å inspisera fortøyningane til Sublime.

 

Når det gjeld dette, så har innboksen min vore tommare enn ei flaska etter ein subfest.

 

Kan de vera så gilde å organisera eit (dugnads)dykk på fortøyningane?

Det er sikkert enklast etter eit klubbdykk.

 

 

Beste helsing

 

Ask

 

Askokl Askokl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sublime

Hei

 

Denne meldinga var meint til styret.

Orsak.

 

Mvh.

Ask

 

Fra: [hidden email] [mailto:[hidden email]] På vegne av Ask Økland
Sendt: onsdag 29. november 2017 08.51
Til: 'subnett' <[hidden email]>
Kopi: 'Oyvind Haugseth' <[hidden email]>
Emne: [subnett] Sublime

 

Hei godtfolk

 

Truleg fekk de med dykk meldinga eg sendte, på Subnett, om hjelp til å inspisera fortøyningane til Sublime.

 

Når det gjeld dette, så har innboksen min vore tommare enn ei flaska etter ein subfest.

 

Kan de vera så gilde å organisera eit (dugnads)dykk på fortøyningane?

Det er sikkert enklast etter eit klubbdykk.

 

 

Beste helsing

 

Ask