Sublime tilbake i drift.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Askokl Askokl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sublime tilbake i drift.

Hei

 

Sublime er tilbake i drift, og lengtar etter å bli brukt😊

 

Det er fint om einkvan kan inspisera fortøyningane under vatn.

Det kan gjerne gjerast i samband med ein dykketur/ eit klubbdykk.

Dette er dugnad, og klubbdykket er gratis for dei som inspiserar fortøyninane grundig.

 

Om einkvan vil bli sjekka ut som bütførar, kan vedkomande kontakta meg eller Øyvind H.

 

 

Mvh.

Ask

 

Ask Økland