Subpub 1. desember?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
sekj80 sekj80
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Subpub 1. desember?

Hei. 
Er det interesse for subpub fredag 1. desember?:)

Mvh 

Sonja Elin kleven Jakobsen