Tilgang til utstyrsskap

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Rowan Hamper Rowan Hamper
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilgang til utstyrsskap

Hei,
eg har blitt tildelt lagringsplass på sub-lokala dette semesteret, men då eg var inne for å legge frå meg litt utstyr kom eg meg ikkje inn til skapa. Kom meg inn hovuddøra, men alle romma var låst (var ingen andre der). Korleis går eg tilgang heilt inn til skapa?

Mvh
Rowan Hamper