dykk i helgen?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
ASP ASP
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dykk i helgen?

[ Telefonnumre, epostadresser og datoer finner du paa https://sub.uib.no/kontakt-sub/ ]
[ Sjekk websidene foer du sender sporsmaal paa subnett. ]

Hei folkens,
har noen planer til å dykke i helgen til tross for at Subus er
muligens fortsatt ikke kjørbar? Vil gjerne bli med.

Mvh,

Alexander

mobil 90161164

_______________________________________________
[ Forlate subnett? Besok http://mailman.uib.no/options/subnett ]
[ Fyll inn "Epostadresse"  og klikk "Meld meg ut" lengre nede. ]