en flaske trenges på søndåg

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
ASP ASP
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

en flaske trenges på søndåg

[ Telefonnumre, epostadresser og datoer finner du paa https://sub.uib.no/kontakt-sub/ ]
[ Sjekk websidene foer du sender sporsmaal paa subnett. ]

Heisann, dykkefolk! Jeg kommer til å ta del i et privatdykk på søndag.
Men min egne flaske er dessverre på service, og det er umulig å låne
en fra klubben pga kurset. Kan noen låne meg sin flaske bare for
søndag? Det ønskes heller en 15 liter 200 bar DIN flaske, men andre
typer som en mindre flaske eller eventuelt en 300 bar flaske også er
velkommen siden jeg har forskjellige typer ventiler.
Takk på forhånd!

Alexander Plotkin

_______________________________________________
[ Forlate subnett? Besok http://mailman.uib.no/options/subnett ]
[ Fyll inn "Email address"  og klikk "Unsubscribe" lengre nede. ]
ASP ASP
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: en flaske trenges på søndåg

[ Telefonnumre, epostadresser og datoer finner du paa https://sub.uib.no/kontakt-sub/ ]
[ Sjekk websidene foer du sender sporsmaal paa subnett. ]

Problemet ble løst. Takker alle som har svart!
God helg!

Alexander

_______________________________________________
[ Forlate subnett? Besok http://mailman.uib.no/options/subnett ]
[ Fyll inn "Email address"  og klikk "Unsubscribe" lengre nede. ]