endags dykk i helgen?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
ASP ASP
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

endags dykk i helgen?

[ Telefonnumre, epostadresser og datoer finner du paa https://sub.uib.no/kontakt-sub/ ]
[ Sjekk websidene foer du sender sporsmaal paa subnett. ]

Heisann dykkefolk,
Om noen tenker seg på endags dykketur i helgen utenfor turen til Bømlo
(enten på private måte eller i SUBs regi) og kan ta meg med, blir jeg
mest takknemlig.

Lykke til dere som skal til Bømlo!

Mvh, Alexander Plotkin

mobil 90161164

_______________________________________________
[ Forlate subnett? Besok http://mailman.uib.no/options/subnett ]
[ Fyll inn "Epostadresse"  og klikk "Meld meg ut" lengre nede. ]