Arne Sletteng
Arne Sletteng
Unregistered User
Groups: Anyone
Posts in SUBnett
1234
Show   Total: 74 items
Date Subject Count Location
Klubbdykket i dag avlyst 0 replies SUBnett
Ikke klubbdykk i ettermiddag pga store nedbørsmengder og storm langs kysten 0 replies SUBnett
Klubbdykket avlyst 0 replies SUBnett
tirsdagsdykket avlyst 0 replies SUBnett
Tirsdagsdykket 0 replies SUBnett
Gjør deg klar for tirsdagsdykket med avreise fra garagen kl 1700, oppmøte 1600. 0 replies SUBnett
Tirsdagsdykket avlyst 0 replies SUBnett
Tirsdagsdykket i morgen: behøver assistanse fra noen med nøkkel for at dykket skal gå som planlagt 0 replies SUBnett
Tirsdagsdykket i morgen 22 / 10 0 replies SUBnett
Gjør deg klar for tirsdagsdykket 0 replies SUBnett
¨Tirsdagsdykket 0 replies SUBnett
Nitroxfylling i aften kl 1800 0 replies SUBnett
ingen nitroxfylling i aften, yara tom for med o2 0 replies SUBnett
klubbdykk i dag tirsdag avlyst 0 replies SUBnett
Årets første klubbdykk i morgen tirsdag 1 reply SUBnett
Valgkomiteen søker nye kandidater til styret 0 replies SUBnett
Minner om nitrox fylling i aften kl 1800 0 replies SUBnett
nitroxfylling i aften kl 1800 0 replies SUBnett
Valgkomiteen søker nye kandidater til styret 1 reply SUBnett
Minner om nitrox-fylling i dag kl 18.00 0 replies SUBnett
1234